Poniedziałek, 20 Września, 2021     ostatnia aktualizacja 17-09-2021
 
Masz zezwolenie na hurtową sprzedaż wina? Koniecznie przeczytaj!
 
2016-04-26

Od 2011 roku, odkąd w Polsce ukazała się tzw. Ustawa winiarska, mamy w naszym kraju lepiej uregulowane sprawy związane z produkcją krajowego wina. Oczywiście Ustawa ta jest oparta na przepisach wspólnotowych i nie wszyscy zainteresowani zwrócili uwagę, że oprócz spraw związanych z „wyrobem i rozlewem wyrobów winiarskich” mówi również o „ obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina”.


 
Od kilku tygodni docierają do mnie od zaprzyjaźnionych Firm, które posiadają zezwolenie na hurtową sprzedaż wina, informacje o telefonach z policji dotyczące nie wywiązywania się przez nich z konieczności składania deklaracji o posiadanych zapasach wina. Konieczność ta wynika właśnie z Art. 35 pkt. 4 przytaczanej na wstępie ustawy. 
Od czasu obowiązywania przepisu Ustawy Agencja Rynku Rolnego kierowała do firm posiadających zezwolenie hurtowe na sprzedaż wina, pisemną informacje o konieczności przesłania do 31 sierpnia odpowiedniej informacji. Według informacji od części przedsiębiorców takie „przypomnienia” nie do wszystkich docierały.  
Niestety, w tym roku Agencja Rynku Rolnego postanowiła wyciągnąć konsekwencje z niewypełniania przepisów prawa. W samym tylko województwie śląskim jest kilkadziesiąt przedsiębiorców, którzy mogą się spodziewać mało przyjemnego telefonu i spotkania z Panem Policjantem. Podejrzewam, że są województwa znacznie „bogatsze” w przedsiębiorców hurtowo handlujących winem. 
Niestety, sprawy zgodnie Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie (właściwy do postępowania zgodnie z Ustawą) trafiają do prokuratury, a następnie (mogą, choć nie muszą) do sądu. 


 
Uchybienie to podlega grzywnie i to właśnie sądy będą decydować o jej wysokości. 
Na pewno „okolicznością łagodzącą” w momencie pierwszej rozmowy będzie potwierdzenie złożenia zaległych deklaracji.  
Wszystkie informacje dotyczące „nieszczęsnej” deklaracji znają Państwo na stronach ARR –
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1887&Itemid=543 

Tu natomiast znajduje się link do wzoru deklaracji -
http://www.arr.gov.pl/data/01555/rozp_mrirw_04082014_25082015_zal17.pdf 

Jeżeli zostanie ustalony sposób na wybrnięcie z kłopotliwej sytuacji dla firm, które nie składały terminowo deklaracji, to postaram się o tym jak najszybiej poinformować. 

Grzegorz Owca

Przeczytaj także:
O imporcie wina informacje ogólne i dotyczące przepisów UE - 
tutaj.
O imporcie wina z krajów spoza Unii Europejskiej - 
tutaj.
Zmiany dotyczące importu wina - 
tutaj.

Grzegorz Owca jest specjalistą w międzynarodowym obrocie handlowym. Od 1991 roku zajmuje się sprawami celnymi, współpracuje z krakowskim Urzędem Celnym. Prowadzi własną agencję celną specjalizującą się między innymi w obsłudze produktów akcyzowych. Miłośnik i pasjonat wina
(Fot. z archiwum G.O.)

Napisz do Autora: owca@segre.pl
Komentarze

Winnice Wzgórz Trzebnickich - 2016-04-26 18:49:56