Niedziela, 17 Października, 2021     ostatnia aktualizacja 12-10-2021
 
Winnica Comte
 
2008-03-10

K
lucze to atrakcyjna gmina położona na terenie powiatu olkuskiego w zachodnio-północnej części Małopolski. Jej wyróżnikiem jest przyroda typowa dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz rozsławiona na całym świecie Pustynia Błędowska.  Przebiega tędy także Szlak Orlich Gniazd – pełen wapiennych skałek, lasów i ruin rycerskich warowni.
Położenie na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znacznie przyczynia się do zachowania wartości przyrodniczych tego regionu. O szczególnej atrakcyjności turystycznej ziemi kluczewskiej stanowi swoista budowa geologiczna. Gmina należy do największego w Polsce obszaru zjawisk krasowych, z charakterystycznymi i malowniczymi widokami skalistych wzgórz i ostańców. Można tu zaobserwować trzy typy krajobrazu: równinę, wapienny płaskowyż i doliny.
Winnica na skalę towarową została założona w roku 2004, jednakże kilka odmian jest uprawianych znacznie wcześniej. Od ponad 12 lat zajmujemy się pozyskiwaniem informacji na temat towarowych możliwości uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce oraz zbieramy informację na temat warunków  klimatycznych ,politycznych i innych mających wpływ na uprawę i produkcję wina w Polsce. Aktualnie po nasadzeniach 2007 winnica zajmuje powierzchnię 0,6 ha w dwóch lokalizacjach. Obydwie lokalizacje są położone w kierunku płd.-zach.-zach. i ukierunkowane w stronę Pustyni Błędowskiej jako naturalnego regulatora klimatu w tym rejonie Pustynia Błędowska jest dużym zbiornik temperatury – latem wysokiej, która jest oddawana w nocy a zimą niskiej , którą akumuluje pozwalając na zmniejszenie wielkości mrozów oraz złagodzenie przymrozków. Doskonała struktura gleby   gliniasto – wapiennej występującej na tym terenie pozwala produkować wina o wyjątkowej jakości. Ma też duży wpływ na harmonię i zrównoważenie otrzymywanego wina. Ponieważ w uprawie ważniejszy jest mikro niż makroklimat oraz siedlisko, zdecydowaliśmy się na uprawy w tym rejonie mimo iż jest on nie zawsze sprzyjający uprawie – wiosenne ocieplenia. Planujemy dalsze rozwój uprawy aż do roku 2009-10, poszerzając ją o następne lokalizację aż do osiągnięcia zamierzonego celu – uprawy około 3-4 ha  winorośli z przeznaczeniem do produkcji wina.
Od kilku lat produkujemy wino dla potrzeb własnych zdobywając coraz większe umiejętności i zyskując coraz większy szacunek nie tylko rodzinnych degustatorów, ale także osób profesjonalnie zajmujących się oceną wina i firm wprowadzających wino do obrotu.
Bierzemy udział w szkoleniach winiarskich  – Małopolskie Winnice. Wraz z rozwojem winnicy staramy się poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z uprawą winorośli i produkcją wina, uczestniczymy w szkoleniach w kraju i za granicą, odwiedzamy winnice na Morawach, w Słowacji, Austrii i na Węgrzech. Doświadczenia w zakresie uprawy i wytwarzania wina czerpiemy z długoletnich znajomości z winiarzami w Czechach i Słowacji, którzy zawsze służą dobrą radą i pomocną dłonią zarówno w uprawie jak i produkcji wina. Wino, które chcemy produkować do sprzedaży to w większości wino z odmian klasycznych vinifer uznanych na całym świecie zarówno białe jako produkt wiodący oraz czerwone jako uzupełnienie. Ponieważ kilkuletnie testy uprawy i produkcji wypadły nader pozytywnie chcemy aby nasze wina nie odbiegały niczym od jakości innych. Wokół siebie skupiamy grupę ludzi  prowadzących uprawy pod kątem produkcji i sprzedaży wina. Pod wspólną marką „Grupa Małopolskie Wino”, jesteśmy przede wszystkim wzajemnie pomocni we wszystkich kwestiach związanych  zarówno z produkcją jak i sprzedażą wina oraz tworzymy wspólnie markę która już niedługo będzie rozpoznawalna w całej Polsce.

Kontakt:
Winnica Comte
Maciej Kaplita
32-310 Klucze, ul. Hardego 19
(woj. małopolskie, pow. Olkusz)