Vinisfera

Winnica doświadczalna – Victoria

W Zakładzie Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych ISK w Skierniewicach prowadzi się doświadczenia z winoroślą, których celem jest wytypowanie najbardziej wartościowych odmian do uprawy gruntowej.

W Zakładzie Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych ISK w Skierniewicach prowadzi się doświadczenia z winoroślą, których celem jest wytypowanie najbardziej wartościowych odmian do uprawy gruntowej.
Skierniewicka winnica doświadczalna powstała w 2004 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska winogrodniczego w kraju. Jest ona zlokalizowana w Sadzie Doświadczalnym ISK w Dąbrowicach, 7 km na południe od Skierniewic. Obecnie krzewy rosną na powierzchni 0,5 ha, bada się tu ponad 60 odmian winorośli o różnym kierunku użytkowania. W większości badane są odmiany winne (60 proc.) i deserowe (30 proc.), ale jest też kilka odmian altanowych, z myślą o działkowcach i ogrodach przydomowych.
Celem prowadzonych doświadczeń jest ocena wartości użytkowej oraz poznanie biologii wzrostu i owocowania kilkudziesięciu wybranych odmian winorośli w warunkach centralnej Polski. Przedmiotem badań są odmiany pochodzące z Ukrainy, Rosji, Węgier, Niemiec, USA, a także pojedyncze egzemplarze pochodzące z innych krajów. Większość z nich nie była dotąd uprawiana w polskich warunkach na większą skalę. Krzewy posadzono z jednorocznych sadzonek doniczkowych (własnokorzeniowych i część na podkładkach) w rozstawie 2,80 x 1,15m, na glebie bielicowej klasy IVb, na podłożu gliniastym.
W pierwszym roku uprawy zarówno w rzędach roślin, jak i międzyrzędziach stosowano mechaniczne niszczenie chwastów. W drugim roku między rzędami założono murawę, którą koszono co 3-4 tygodnie. Przy krzewach winorośli chwasty niszczono mechanicznie. W pierwszym roku uprawy rośliny rosły przy tyczkach bambusowych. Usuwano tylko zbędne pasierby i podwiązywano główne pędy do tyczek, aby rosły we właściwej formie. W drugim roku założono w rzędach rusztowanie ze słupków betonowych i rozpiętego na nim drutu stalowego na różnych poziomach. Przy takiej konstrukcji podwiązywano i formowano krzewy badanych odmian. Po dwóch latach od posadzenia wykonano cięcie formujące krzewów. Krzewy odmian o wysokiej odporności na mrozy poprowadzono w formie sznura Royat. Natomiast krzewy odmian wrażliwszych na niskie temperatury przycięto w formie sznura skośnego.
Wiosną 2006 r. oceniano stan roślin po surowej zimie 2005/06, ze spadkami temperatury do –30ºC. Nie stwierdzono wypadania krzewów po okresie zimowym, co było wynikiem właściwej agrotechniki i ochrony w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Łozy były zdrowe, silne i dobrze zdrewniałe. W przypadku kilku wrażliwszych odmian odnotowano uszkodzenie pąków i zdrewniałych pędów powyżej poziomu okrywy śnieżnej, ale rośliny te dobrze wyrosły z dolnych pąków i zaowocowały. Krzewy w Winnicy Victoria świetnie zniosły przymrozki wiosną 2007 r., kiedy to temperatury nocą 30 kwietnia i 1 maja spadały do –7ºC. Dzięki dobrej agrotechnice i ochronie roślin, szkody po tych mrozach wynosiły od 5 do 10 proc. uszkodzonych pąków zależnie od wrażliwości posadzonych odmian.

Kontakt:
Tomasz Golis, dr Elżbieta Rozpara
Sad Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Dąbrowicach, Dąbrowice
(woj. łódzkie, pow. Skierniewice)

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Vinisfera
Przewiń do góry

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej strony musisz mieć powyżej 18 lat.

Czy jesteś osobą pełnoletnią ?

 

ABY WEJŚĆ NA STORNĘ

MUSISZ MIEĆUKOŃCZONE

18 LAT