Vinisfera

I Konkurs win z historycznego Śląska

Celem konkursu jest promocja i edukacja w zakresie tradycji winiarskich południowej i południowo-zachodniej części Polski, obecnych od 1150 roku na obszarze historycznego Śląska, który sięgał od Cieszyna i Oświęcimia do Zgorzelca, Krosna Odrzańskiego i Świebodzina, obejmując, m.in. Zieloną Górę.

Konkurs zostanie przeprowadzony 1 grudnia w pomieszczeniach hotelu Ruben w Zielonej Górze. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia podczas gali Święta Młodego Wina, Zielona Góra 2023 w piwnicy winiarskiej Srebrna Góra w Zielonej Górze, na stronach Fundacji Tłocznia oraz Stowarzyszenia Sommelierów Polskich.

W Konkursie mogą wziąć udział producenci win gronowych prowadzący sprzedaż swoich produktów zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, wyłącznie z obszaru historycznego Śląska, to jest z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

A. Przesłanie do Organizatora na adres fundacja.tlocznia@onet.pl prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, w terminie do 27.11.2023 r.

B. Doręczenie na adres konkursu Fundacja Tłocznia, ul. Wierzbowa 1A, 65-376 Zielona Góra w terminie do 27.11.2023 r. prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia oraz trzech butelek każdego zgłaszanego do Konkursu wina wyłącznie z gatunku vitis vinifera (w konkursie nie mogą uczestniczyć wina z odmian hybrydowych) w butelkach o pojemności 0,75 litra wraz z etykietą zawierającą następujące dane:
nazwę i rocznik wina,
− nazwę producenta,
− określenie kategorii wina:
1. Wina białe wytrawne,
2. Wina musujące
3. Wina różowe
4. Wina czerwone
5. Wina pomarańczowe/żółte
6. Wina białe z podwyższonym cukrem resztkowym

Vinisfera objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Vinisfera
Przewiń do góry

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej strony musisz mieć powyżej 18 lat.

Czy jesteś osobą pełnoletnią ?

 

ABY WEJŚĆ NA STORNĘ

MUSISZ MIEĆUKOŃCZONE

18 LAT